Verktygsbussen

  Jag som driver firman heter Börje Jacobsson och har jobbat i verktygsbranschen sedan 1979.
Först som anställd på LB Verktyg, sedan på franchisebasis hos Verktygsgrossisten som sedermera bytte namn till United Tools.
Sedan 2005 bedriver jag min verksamhet uteslutande genom återförsäljaravtal.
Merparten av mina samarbetspartners återfinns under länkar.


Börje Jacobsson försäljning & konsult AB

Kvartärvägen 9, 595 44 Mjölby
Tel 0142/14566
Fax 0142/19202
Mobil 0705/409096
borje.verktygsbussen@telia.com
  Hem
Länkar